Preloader

Ładowanie...

OPŁATY ZA USŁUGI MEDYCZNE DLA OSÓB NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Uwaga! Ceny podane w pierwszym cenniku traktuje się jako zaliczkowe. Ostateczne rozliczenie kosztu hospitalizacji pacjentki nastąpi w terminie 14 dni od daty wypisu ze szpitala, na podstawie indywidualnej ewidencji kosztów.

Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu wykonania laparoskopii 4500 zł
Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu wykonania operacji 6000 zł
Hospitalizacja w oddziale ginekologicznym w celu wykonania zabiegu ginekologicznego,
diagnostyki lub leczenia farmakologicznego
2000 zł
Hospitalizacja w oddziale endokrynologicznym 2500 zł
Hospitalizacja w oddziale patologii ciąży* 3000 zł
Poród* 4500 zł
Hospitalizacja w Oddziale Patologia Noworodka* 12000 zł
Porada lekarska 150 zł
Pobyt w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Niemowląt 160 zł
* Nie dotyczy kobiet posiadających obywatelstwo polskie posiadających jednocześnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelek państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała stosowne umowy (informacja w Izbie Przyjęć). W tych przypadkach porody są BEZPŁATNE.

1. Ceny podane w cenniku traktuje się jako zaliczkowe. Ostateczne rozliczenie kosztu hospitalizacji pacjentki nastąpi w terminie 14 dni od daty wypisu ze szpitala, na podstawie indywidualnej ewidencji kosztów.

2. W celu usprawnienia rozliczeń (zwrotu nadpłaty) pacjentki proszone są o podanie numeru konta bankowego, na które szpital przekaże nadpłaconą kwotę.

3. W przypadku konieczności dopłaty, ustala się 14-dniowy termin dokonania wpłaty należności od daty otrzymania faktury.

Warszawa, dnia 1.05.2016 r.

 

CENNIK  USŁUG MEDYCZNYCH NIEOBJĘTYCH UMOWĄ Z NFZ

Doba pobytu nieuzasadniona względami medycznymi

(art. 30, pkt 4 Ustawy o Działalności Leczniczej)

250 zł
 Porada seksuologiczna - 1 osoba
85 zł
Porada seksuologiczna - 2 osoby  150 zł
 Porada laktacyjna pierwszorazowa  75 zł
 Porada laktacyjna - kolejna  50 zł
Szkoła Rodzenia im. ks. Anny Mazowieckiej dla osób nieuprawnionych do korzystania ze szkoły rodzenia finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dotyczy kursów rozpoczynających się po 28 lutego 2017 r.

 300 zł

za parę

 Poradnia Rehabilitacji Uroginekologicznej:
 I wizyta diagnostyczna 60 min.  120 zł
 Wizyta terapeutyczna 60 min.  100 zł
 Szczepienia:
Szczepienie przeciw HPV - jedna dawka
350 zł
Szczepienie przeciw Hbs - jedna dawka 60 zł
Szczepienie szczepionką własną pacjenta 20 zł
Przechowywanie zwłok powyżej 72 godz. - za każdą dobę
36 zł netto

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.