Preloader

Ładowanie...

Do oddziałów patologii ciąży trafiają pacjentki u których wystąpiły powikłania ciąży wymagające stałego monitorowania i leczenia, a opieka ambulatoryjna nie zapewnia bezpiecznego przebiegu ciąży.
Należy pamiętać, że w większości przypadków ciąża przebiega prawidłowo. Zdarza się jednak, że zmiany zachodzące podczas ciąży sprzyjają rozwojowi niektórych chorób, które mają istotny wpływ na jej przebieg oraz na zdrowie matki i płodu. Niekiedy ciąża powoduje nasilenie przebiegu wcześniej istniejących schorzeń. Wcześniej wykryty problem, pozwala na objęcie kobiety ciężarnej lepszą opieką i tym samym zwiększa się szansa na pomyślne zakończenie ciąży.
W oddziałach patologii ciąży Szpitala przy ul. Karowej jednocześnie może przebywać 25 pacjentek.

pat cia1

Oddziały Patologii Ciąży mieszczą się obecnie w nowo wybudowanej części Szpitala od ul. Dobrej.

Cukrzyca w ciąży

Nasz szpital jest największym w regionie ośrodkiem, w którym obejmujemy kompleksową opieką kobiety ciężarne z cukrzycą. Ciąża zmienia przebieg cukrzycy, a cukrzyca pogarsza wyniki położnicze. Ważne jest aby kobiety, które mają zdiagnozowaną cukrzycę i planują zajść w ciążę, dbały o prawidłowy poziom cukru we krwi, co zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań zarówno u niej jak i u płodu.
Szacuje się, że w około 3-6% ciąż cukrzyca występuje po raz pierwszy w trakcie ciąży, dlatego badanie w kierunku wykrycia tego schorzenia są przeprowadzane rutynowo u wszystkich pacjentek na początku ciąży oraz między 24 a 28 tygodniem ciąży (test obciążenia glukozą).
Niekorzystnym skutkiem nierozpoznanej lub źle prowadzonej cukrzycy ciężarnych mogą być wady wrodzone płodu, zgon wewnątrzmaciczny lub nadmierna wielkość płodu (makrosomia), której konsekwencją są urazy okołoporodowe oraz potrzeba wykonania cięcia cesarskiego. U ciężarnych z cukrzycą mogą pojawić się takie objawy jak: nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, zakażenia dróg moczowych, poród przedwczesny, wielowodzie.

Pacjentki z cukrzycą ciążową przychodzą do nas na dzień lub dwa przed przewidywanym terminem porodu. Pacjentki są badane, wtedy też podejmowana jest decyzja, czy poród może odbyć się siłami natury. Wybór terminu rozwiązania w ciąży powikłanej cukrzycą jest zależny od stanu ciężarnej oraz poziomów glikemii, od zaawansowania ciąży i ewentualnych objawów zagrożenia płodu.
Ponieważ dojrzewanie płodu u matek chorych na cukrzycę może być opóźnione, istnieje obecnie tendencja, by w miarę możliwości poród odbywał się w terminie porodu. Pacjentki, które chorują na cukrzycę od wielu lat, jak również te, którym towarzyszą dodatkowe powikłania, mogą przebywać w naszych oddziałach patologii ciąży nawet kilka tygodni. Pacjentki Oddziału Patologii Ciąży są objęte opieką specjalistów fizjoterapii oraz psychoterapeutów. Rocznie hospitalizujemy około 500 pacjentek z cukrzycą.

Pobierz przykładową, optymalną dietę dla ciężarnej z cukrzycą.

pat cia4

W każdej sali znajduje się szafa na rzeczy pacjentek.

Nadciśnienie tętnicze

Jednym z najczęstszych powikłań ciąży jest nadciśnienie tętnicze - występuje u około 10-12% ciężarnych. Nasz ośrodek specjalizuje się również w prowadzeniu pacjentek z nadciśnieniem przewlekłym, zdiagnozowanym przed ciążą. Dobrze jest, przed zajściem w ciążę określone są przyczyny i stopień nadciśnienia tętniczego oraz wdrożone skuteczne, bezpieczne dla ciężarnych leczenie hipotensyjne. Ważnym elementem terapii przed ciążą jest stosowanie odpowiedniej niskosolnej diety, aktywności ruchowej prowadzącej do zmniejszenia wagi ciała u kobiet z nadwagą, unikanie używek, czyli alkoholu i papierosów. Ciężarne takie wymagają regularnej kontroli przebiegu ciąży wraz z oceną stanu płodu, zalecany jest wypoczynek z ograniczeniem aktywności fizycznej.
Pacjentki z nadciśnieniem tętniczym hospitalizujemy wtedy, kiedy nie da się unormować wartości ciśnienia w warunkach ambulatoryjnych lub istnieje podejrzenie, że może mieć ono wpływ na dobrostan płodu.

pac cia2

Łazienka z WC i prysznicem w każdym pokoju.

pat cia3

Łóżka są sterowane pilotem.

Choroby wątroby


Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w regionie, w którym oznaczany jest poziom kwasów żółciowych u pacjentek z cholestazą ciężarnych - nieprawidłową reakcją wątroby na wysoki poziom estrogenów i progesteronu wytwarzanych przez łożysko. Głównym objawem cholestazy jest uporczywy świąd skóry bez wysypki. Z tym schorzeniem wiąże się podwyższone ryzyko dla płodu, dlatego konieczna jest hospitalizacja.
Leczymy zespół HELLP - jest to choroba wątroby specyficzna dla ciąży, stanowiąca bezpośrednie zagrożenie życia. Zespół ten dotyczy około 0,2-0,3 % ciężarnych. Objawy to przede wszystkim ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, bóle głowy, białkomocz i narastające obrzęki. Powikłania zespołu HELLP prowadzą do: krwotoków, zgonów płodu, pęknięcia wątroby, niewydolności nerek, obrzęku płuc. Postępowanie terapeutyczne w zespole HELLP opiera się na leczeniu farmakologicznym i wczesnym ukończeniu ciąży.

 

pat cia5

Z okien oddziału rozciąga sie widok na Mariensztat.

Choroby nerek

Nawet podczas niepowikłanej ciąży czynność nerek zmienia się. Zdrowie płodu i wydolność nerek matki w przyszłości mogą być poważnie zagrożone, jeżeli przed zajściem w ciążę u kobiety stwierdzono upośledzenie czynności nerek, niewyrównane nadciśnienie tętnicze, białkomocz prowadzący do zespołu nerczycowego i dołączające się zakażenia układu moczowego.
Wszystkie te cechy łącznie i każda z osobna wywierają niekorzystny wpływ na stan zdrowia matki i płodu. Nasz szpital specjalizuje się w prowadzeniu pacjentek z takimi chorobami nerek jak: przewlekłe zapalenie kłębuszkowe nerek, zespół nerczycowy, kamica, niewydolność nerek.
Pod opieką naszych specjalistów są również pacjentki po przeszczepieniu nerki oraz wymagające stałej dializoterapii. Ciąże takie są prowadzone najpierw w Specjalistycznej Poliklinice, a w razie potrzeby pacjentki te są hospitalizowane w Oddziale Patologii Ciąży.

pat cia6

Dozownik z płynem dezynfekcyjnym do rąk jest zawieszony przy każdym łóżku. Jest to element szpitalnej polityki walki z zakażeniami.

Zagrożenie porodem przedwczesnym

Pacjentki zagrożone porodem przedwczesnym mogą przebywać w naszych Oddziałach Patologii Ciąży nawet kilka tygodni. W przypadku tych pacjentek istnieje ryzyko urodzenia dziecka między 23 a 37 tygodniem ciąży o masie ciała od 500 g do 2500 g, dotyczy to szczególnie ciąż mnogich. Wcześniaki, zwłaszcza te urodzone poniżej 32. tygodnia ciąży wykazują różnego stopnia objawy niedojrzałości narządów, dlatego ważne jest, aby uzyskały od początku wysokospecjalistyczną opiekę i leczenie.
W naszym szpitalu znajdują się specjalistyczne oddziały, w których SA leczone najmniejsze i najbardziej chore noworodki, przygotowane do niesienia pomocy w najtrudniejszych przypadkach. Są to oddziały: Intensywnej Terapii Noworodka oraz Patologii Noworodka. Każdego roku w naszym szpitalu przychodzą na świat dzieci z ciąż trojaczych, a co kilka lat rodzą się u nas czworaczki.
Dużo czasu spędzają w naszych oddziałach pacjentki z łożyskiem przodującym, usadowionym nieprawidłowo, zakrywającym częściowo lub całkowicie ujście wewnętrzne szyjki macicy. W przypadku wystąpienia krwotoku, a zdarza się to bardzo często, jest on gwałtowny i zagrażający życiu matki i dziecka. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy cięcie cesarskie.
Leczymy również pacjentki z zaburzeniami krzepliwości krwi, chorobami autoimmunologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, odpływającym przedwcześnie płynem owodniowym.

Ważne telefony:
Centrala szpitala: 22 59 66 100
Konsola Położnych:22 59 66 454
Dyżurka Położnych – 22 59 6126,
Sekretariat oddziału – 22 59 66 110

 

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.