Preloader

Ładowanie...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 36/2020 Dyrektora Szpitala Klinicznego
     im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 9 czerwca 2020 r. informuje, że w wyniku

     przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały trzy oferty:

   1. Krzysztof Busler

       Warszawa, ul. Widawska nr 23, lok. 35

       01-494 Warszawa       

  

   2. Magdalena Napiórkowska Praktyka Lekarska

      Łomianki Dolne, ul. Stanisława Moniuszki nr 33

       05-092 Łomianki

    

3. Praktyka Prywatna Joanna Zembowicz-Budziłowska

        Warszawa, ul. Paryska nr 18/22 lok. 5,

        03-935 Warszawa    

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego
   im. Ks. Anny Mazowieckiej
www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

Warszawa, dnia 16.06.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.