Preloader

Ładowanie...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 46/2020 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 13 lipca 2020 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjętych zostało sześć ofert:

     1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Justyna Fiałkowska

         ul. Jara 5G lok. 14 02-988 Warszawa

       2. Katarzyna Jasińska

          Gąsawy Rządowe 4 26-502 Jastrząb

       3. Karolina Lipska-Karpińska Praktyka Lekarska

          ul. Karola Dickensa nr 27 lok. 20 02-382 Warszawa

     4. Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Ariel Płotko

          ul. Atłasowa 22 lok. 9 15-680 Białystok

       5. Indywidualna Praktyka Lekarska Agata Szczepkowska

        ul. Kłobucka 23D lok. 47 02-699 Warszawa

       6. Katarzyna Zaniuk

          ul. Obrzeżna 1B lok. 11 502-691 Warszawa

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Warszawa, dnia 22.07.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.