Preloader

Ładowanie...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 57/2020 Dyrektora Szpitala Klinicznego
     im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 24 sierpnia 2020 r. informuje, że w wyniku

     przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęta zostały jedna oferta:

Prywatna Praktyka Lekarska Maciej Gołoś

ul. Okrąg 8/10A lok. 39,

00-407 Warszawa

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego
   im. Ks. Anny Mazowieckiej
www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

 

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.