Preloader

Ładowanie...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 101/2019 Dyrektora Szpitala Klinicznego
     im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2019 r. informuje, że w wyniku

     przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały dwie oferty:

            1. Adam Krysiak

            03-531 Warszawa, ul. Rembrandta nr 6 lok. 142

          2. Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Seliga-Siwecka

           02-769 Warszawa, ul. Puławska, nr 257, lok. 99         

    

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego
   im. Ks. Anny Mazowieckiej
www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia

Warszawa, dnia 03.01.2020 r.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.