Preloader

Ładowanie...

 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

(o wartości poniżej 144 tys. EURO)

        USŁUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

nr sprawy 06/11/19

DATA OGŁOSZENIA: 14/11/2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/11/2019

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

NOWY TERMIN :  11.12.2019 godz. 9:00

SIWZ

SIWZ i ZAŁĄCZNIKI

INNE

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.11.2019 r.

Wyjaśnienia i Modyfikacja SIWZ z 03.12.2019 r.

Nowy formularz OFERTA po modyfikacji z dnia 03.12.2019

Nowy załącznik nr 3 - wykaz osób po modyfikacji z dnia 03.12.2019

Nowy załącznik nr 4 - wykaz usług po modyfikacji z dnia 03.12.2019

Modyfikacja SIWZ z dnia 04.12.2019 r.

Nowy załącznik nr 2 - wstepne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach 1, 2, 3, 4, 6, 8 z dnia 13.12.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakiecie 5 z dnia 19.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 7 i 12 z dnia 09.01.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty w pakietach 9, 10, 11 z dnia 15.01.2020

 

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.