Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego

Szpital kliniczny im. ks Anny Mazowieckiej otrzymał dotację celową na zakup inwestycyjny (aparatury i sprzętu medycznego) od Ministerstwa Zdrowia. Z otrzymanej dotacji zostanie zakupiony:

  • mammograf do Pracowni Diagnostyki Obrazowej
  • sterylizator parowy i myjka-dezynfektor do Centralnej Sterylizatorni
  • optyka do histeroskopii wraz z monitorem do Oddziału Mikroinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej
  • aparat do znieczulenia do Oddziału Anestozjologii

Dotacja na wymieniony sprzęt medyczny wynosi 1 894 177 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt siedem). Łączny koszt inwestycji wynosi 1 913 120 (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzynaście sto dwadzieścia).

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa