Nowy sprzęt dzięki środkom finansowym z MZ

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, jako Centrum Zdrowia Prokreacyjnego, powstałe w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021–2023 r.”, otrzymał od Ministerstwa Zdrowia środki finansowe w wysokości 12 744,60 PLN na zakup sprzętu.

Z przekazanych funduszy szpital zakupił:

· defibrylator – zestaw reanimacyjny;

· 10 worków sako;

· 5 wanienek – przewijaków dla Szkoły Rodzenia;

· 5 poduszek do karmienia dla Oddziału Położniczego;

· 4 kuchenki mikrofalowe do sterylizacji końcówek do laktatora elektrycznego dla Oddziału Położniczego i Oddziału Neonatologii;

· 4 piłki różnego kształtu i wielkości dla Bloku Porodowego.

Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za przekazane środki. Nowy sprzęt pozwala nam jeszcze lepiej dbać o naszych pacjentów.