Regulamin odwiedzin na Oddziale Ginekologii

Szanowne Pacjentki

Informujemy, że od 04.04.2022 przywracamy możliwość odwiedzin w Oddziale Ginekologii.

Jednocześnie informujemy, że  będą one możliwe codziennie w godzinach 16:00-20:00, jedna osoba odwiedzająca do jednej pacjentki. W salach wieloosobowych ( 4 łóżka) maksymalnie 2 osoby odwiedzające jednoczasowo.

Osoby z objawami infekcji nie mogą odwiedzać pacjentek!

Prosimy o zgłaszanie się osoby odwiedzającej do dyżurki położnych cellem wskazania Sali pobytu odwiedzanej pacjentki.

Na terenie szpitala obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Regulamin odwiedzin.

Prosimy  o przestrzeganie poniższych zasad:

Wierzchnie okrycie należy pozostawić w bezpłatnej szatni szpitalnej, wejście od ul. Dobrej

Po wejściu na salę chorych prosimy dokładnie umyć ręce pod bieżącą wodą i zdezynfekować je. Dozowniki z płynem dostępne na każdej zali.

Prosimy o niesiadanie na łóżku chorego lub łóżkach innych pacjentek.

Na terenie Szpitala nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

Prosimy o nie przemieszczanie się samodzielne po oddziale i niewchodzenie do innych pacjentek.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń personelu

Osoby odwiedzające nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Szpitala.