Regulamin odwiedzin w Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej

Pacjentkę można odwiedzać codziennie w godzinach popołudniowych między 16.00 a 20.00.

Do pacjentki może przyjść jedna osoba.

Przed wejściem do sali chorego odwiedzający informuje położną przy konsoli do kogo wchodzi.

Każdy odwiedzający dla bezpieczeństwa pacjentki musi mieć maskę.

U pacjentek, które przebywają w szpitalu w trybie jednodniowym nie ma odwiedzin.