Warsztaty dla rodziców wcześniaków

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby Rodziców dzieci hospitalizowanych w naszych oddziałach, w tym dużej grupy wcześniaków, zdecydowaliśmy się przeformułować dotychczas prowadzone zajęcia. Warsztaty będę prowadzone co środę w oparciu o następujące zagadnienia.

1 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

2. Pielęgnacja wspierająca rozwój dziecka

3. Mleko mamy.

4 Rodzi się wcześniak, jak zrozumieć potrzeby noworodka/ niemowlęcia i na nie odpowiedzieć

5. Jak jesz tak mówisz

6. Kąpiel noworodka i inne czynności pielęgnacyjne.

7. Powrót do domu, szczepienia ochronne i wizyty kontrolne

8. Muzykoterapia jako element wspierania rozwoju dziecka

Spotkania te będą miały formę zajęć praktycznych: warsztatów, instruktaży; mini wykładów i dyskusji, dzięki którym rodzice będą mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, zdobyć umiejętności praktyczne pomocne w opiece nad maluchem. W zajęciach będą mogli wziąć udział wszyscy Rodzice, choć szczególnie są dedykowane tym których dzieci przyszedł na świat przedwcześnie lub borykają się z innymi problemami zdrowotnymi i muszą pozostać dłużej w oddziale szpitalnym.

Zajęcia będą odbywały się głównie w oddziałach gdzie przebywają noworodki, tak by w sposób najbardziej praktyczny i zindywidualizowany odpowiedzieć na potrzeby rodziców. Program tych spotkań zawiera tematy, które szczególnie interesują młodych rodziców, będziemy rozmawiać o karmieniu, pielęgnacji, wspieraniu rozwoju psychoruchowego. Nie zabraknie również zajęć z pierwszej pomocy, a także rozmów o opiece poszpitalnej, specjalistycznych wizytach kontrolnych i szczepieniach. Rodzice będą mogli poznać członków zespołu terapeutycznego, którzy na co dzień opiekują się małymi pacjentami i jeśli zaistnieje taka potrzeba skorzystać z dodatkowych spotkań.

O terminach kolejnych warsztatów będziemy informować na bieżąco.