Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Wejście szpitalne

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu pozwala na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty lecznicze, dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronowirusa. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony indywidualnej tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

Szpital Kliniczny im. ks Anny Mazowieckiej otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

Zakup:
rękawiczki bezpudrowe – 500 sztuk,
fartuch barierowy – 320 sztuk,
fartuch chirurgiczny – 320 sztuk,
rękawiczka nitrylowa – 20000 par,
maska medyczna – 10000 par,
fartuch chirurgiczny, – 400 sztuk,
maska medyczna – 5000 sztuk,
rękawiczki nitrylowe – 23250 par ,
fartuch barierowy – 400 sztuk,
półmaski filtrujące FFP3 – 100 sztuk,
maski FFP2 – 200 sztuk, 
maska chirurgiczna – 5000 sztuk,
kombinezony ochronne – 150 sztuk,
płyn do dezynfekcji rąk 5l -1300 litrów,
płyn do dezynfekcji powierzchni 5l – 2300 litrów.
rękawiczki nitrylowe – 2500 sztuk, 
nogawki ochronne 150 szt.,
rękawiczki nitrylowe – 2500 par.

09.08.2021

ssak elektryczny – 1 szt. który będzie wykorzystany na cele związane ze świadczeniem usług medycznych związanych z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

11.07.2022

4 sztuki nowych laktatorów klasy szpitalnej wraz z zestawami osobistymi dla matek

Logotypy
Logotypy