Ciężarne z Cukrzycą

INFORMACJA DLA PACJENTEK ZE ZDIAGNOZOWANĄ CUKRZYCĄ CIĘŻARNYCH

Ciężarne z Cukrzycą – do programu diabetologicznego można zapisać się osobiście w rejestracji Oddziału Patologii Ciąży
p. 279 na II piętrze (wejście do Szpitala od strony ul. Dobrej) lub telefonicznie pod numerem
(22) 59-66-110 w godz. 11-14 w dni powszednie.
Należy mieć przygotowany wynik testu OGTT.

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się do rejestracji Oddziału Patologii Ciąży p.279 na II piętrze.
Prosimy być po śniadaniu. W trakcie pobytu – około godziny 10:00 – zostanie podane II śniadanie.

Dokumenty NIEZBĘDNE podczas każdorazowej rejestracji:
– dokument tożsamości
– skierowanie (tylko podczas pierwszej wizyty)
– karta przebiegu ciąży
– wynik testu OGTT
– kontrolka glikemii (podczas kolejnych wizyt)

Dokumenty dodatkowe:
– wynik grupy krwi
– wynik cytologii
– wyniki badań dodatkowych np. WR, HBS, HCV

W trakcie pobytu odbędzie się:
– rejestracja
– pomiar stanu ogólnego
– KTG lub USG
– wywiad z ginekologiem
– badanie ginekologiczne
– omówienie diety cukrzycowej
– szkolenie z obsługi glukometru

Pacjentki zakwalifikowane do wdrożenia insulinoterapii dodatkowo będą konsultowane przez
diabetologa, a następnie przeszkolone z obsługi wstrzykiwacza do podawania insuliny (tzw. pena).

Na zakończenie pobytu zostanie wydana karta informacyjna leczenia szpitalnego z zaleceniami
dotyczącymi dalszego postępowania oraz recepta na paski do glukometru (do pasków wydawany jest
glukometr gratis).
Jest także możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego za dzień pobytu w szpitalu.