Dotacje

 

 


Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej jest realizatorem zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia
Programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” na lata 2022-2026.

Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego
i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 60 773,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 60 773,97 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji to:
Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 7 sztuk
Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka
w warunkach chłodniczych, zapewniająca całodzienną kontrolę temperatury – 3 sztuki


Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej jest realizatorem programu polityki zdrowotnej

pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego

w Polsce na lata 2021 – 2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 803 389,94 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 810 970,74 zł

Sprzęt zakupiony w ramach dotacji to:

lampy zabiegowe (5 szt.), wanna porodowa, KTG bezprzewodowe (3 szt.), inkubator, aparat do przezskórnego pomiaru bilirubiny (3 szt.),

aparat do zintegrowanej elektroencefalografii, monitor pomiarów przezskórnych, wózek zabiegowy dla noworodków (4 szt.), krzesełko porodowe (2 szt.),

promiennik ciepła, fotel do karmienia z podnóżkiem (4 szt.), fotel dla rodzącej (7 szt.), fotel z przeznaczeniem do kangurowania (4 szt.).

Dotacja obejmuje również modernizację Szkoły Rodzenia.


Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania zakupu inwestycyjnego

DOFINANSOWANIE: 1 514 713,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 531 562

Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023 r.

 

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt dla:

Oddziału Anestezjologii (aparat do znieczulenia – 2 szt.),

Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka (aparat RTG jezdny),

Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, Oddziału Neonatologicznego (aparat USG),

Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (respirator do intensywnej terapii noworodka).


Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjenta”

DOFINANSOWANIE: 1 198 519,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 211 850,00

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego: 2023

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje: wymianę systemu sygnalizacji pożaru oraz wymianę windy osobowo – towarowej. Zadanie uwzględnia wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych w oparciu

o  dokumentację projektową, prowadzenie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego.

 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych oraz korzystających

z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.