Preloader

Ładowanie...

Jak zapisać się na wizytę do lekarza przez Internet?

1. Zapisać się do lekarza przez Internet może każdy, kto już jest zarejestrowany w naszej Specjalistycznej Poliklinice i ma numer ID (numer pacjenta lub tzw. numer karty ambulatoryjnej).

1. Jeżeli nie ma w domu komputera lub łącza internetowego, można skorzystać z naszego Infokiosku przy windzie na parterze.

2.  Zapisać się do lekarza można korzystając ze strony https://epacjent.szpitalkarowa.pl/

3. Logując się należy podać numer PESEL pacjenta i numer ID jako hasło. 

4. Obowiązkowo należy wypełnić dział Ustawienia konta, podając swój adres email i numer telefonu. Będą niezbędne przy  dalszym korzystaniu z usługi interentowej rejestracji.

5.  Po wybraniu przynajmniej jednego z wymaganych kryteriów (np. wybór poradni), należy wybrac lekarza w dostępnym terminie i godzinach.

6. Potwierdzenie zamówionej wizyty zostanie przesłane na podany adres email. Bliżej terminu zamówionej wizyty na adres email przyjdzie prośba o potwierdzenie wizyty z linkiem aktywacyjnym. Bez potwierdzenia wizyty termin przepadnie.

Należy pamiętać, że przed każdą wizytą, również tą zamówioną przez Internet, należy zgłosić się do rejestracji Polikliniki.

 

Aby nie czekać długo w kolejce do rejestracji...

...np. w przeddzień umówionej wizyty należy zarezerwować bilet na stronie http://ebilet.szpitalkarowa.pl

Rezerwacji dokonuje się na wcześniejszą godzinę niż umówiona wizyta u lekarza.

Otrzymany w trakcie rezerwacji numer bęzie potrzebny przy pobieraniu biletu na miejscu, w biletomacie.

Prosimy pamiętać, że 10 minut po terminie rezerwacji biletu kolejka przepadnie i trzeba będzie pobrać bilet niezarezerwowany i czekać w ogólnej kolejce.

W biletomacie należy  kliknąć w pierwszą od góry belkę z napisem "Pobierz bilet zarezerwowany na ebilet.szpitalkarowa.pl" i wprowadzić numer otrzymany przy rezerwacji e-biletu.

Pobrany bilet, nawet jeżeli będzie miał odległy numer, zostanie wezwany o zarezerwowanej godzinie.

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)            administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;

2)            administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3)            administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4)            dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)            administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)            mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)            Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2)            przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)            podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;

4)            administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.