Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Ważna informacja dla naszych Pacjentek.

Informujemy, iż 6 września 2023 r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu, doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu.

Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych