Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/2024 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej  ...

29-01-2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7).

KOMISJA KONKURSOWA ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7). Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t....

22-01-2024

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa 2 (tel. 0-22 59-66-160) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdro...

11-01-2024

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z  późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność lec...

10-01-2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 91/2023 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 4 grudnia 2023 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały 4 oferty: ...

20-12-2023

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez lekarzy specjalistów na udzielanie ...

05-12-2023