Konkursy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie I.  Komisja powołana Zarządzeniem Nr 26/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z ...

31-03-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 25/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego  im. Ks. Anny Mazowieckiej z d...

30-03-2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej   w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z  późn. zm.)  OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmio...

17-03-2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii.

        Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej                                  ...

17-03-2022