Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej

Dyrekcja

MGR EWA PIOTROWSKA
Dyrektor
Szpitala

LEK. ROBERT JARZĘBSKI
z-ca dyrektora
ds. Lecznictwa

MGR ANASTAZJA WIĘCKIEWICZ
z-ca dyrektora
ds. Ekonomiczno-finansowych


MGR MARZENA SIENICKA
z-ca dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

Kierownicy Klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PROF. DR HAB. N. MED.
KRZYSZTOF CZAJKOWSKI

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

PROF. DR HAB. N. MED.
ROMAN SMOLARCZYK
Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

DR HAB. N. MED.
RENATA BOKINIEC
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka