Misja

Ponad 100 lat tradycji i nowoczesności w udzielaniu najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w opiece nad kobietą, noworodkiem i dzieckiem.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Naczelna wartość, która nam przyświeca od blisko 110 lat – to troska o zdrowie i życie naszych pacjentów. W atmosferze spokoju, bezpieczeństwa i zaufania, zapewniamy pacjentom najwyższy poziom świadczeń medycznych przy pełnym poszanowaniu praw, intymności i godności człowieka, realizowany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, wymaganiami prawnymi i standardami medycznymi oraz uwarunkowaniami ekonomiczno-technologicznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i pracowników, stale dążymy do obowiązujących światowych standardów. Stosujemy strategię przywództwa jakościowego, którą opieramy
na długookresowych, strategicznych celach, osiąganych dzięki zdolności do ciągłego doskonalenia. Dążymy do tego, aby nasz Szpital był unikalny w swojej statutowej działalności, przez to podnosimy zaufanie i satysfakcję pacjentów.

Kluczowe aspekty naszej strategii to:

  • zapewnienie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny i nowoczesnego sprzętu;
  • kształcenie przyszłej kadry medycznej i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
  • stałe podnoszenie konkurencyjności poprzez doskonalenie systemu zapewnienia jakości zgodnego
    z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i standardów akredytacyjnych;
  • stała efektywność ekonomiczna i harmonijny rozwój w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W swojej działalności realizujemy System Zarządzania Jakością w Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez:

  • spełnienie wymagań prawnych dotyczących wykonywania badań z narażeniem na promieniowanie jonizujące, funkcjonowania Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz eksploatacji aparatury;
  • zapewnienie pacjentom i pracownikom ochrony radiologicznej przy wykonywaniu badań
    z narażeniem na promieniowanie.

Skuteczność i sprawność Systemów Zarządzania Jakością jest przedmiotem stałej troski Dyrekcji Szpitala. Wszyscy Pracownicy Szpitala zobowiązują się do przestrzegania Misji i Polityki Jakości.

Warszawa, 20 lipca 2021 r.
Dyrektor Szpitala

10 kwietnia 2018 r. przyznano nam Certyfikat Akredytacyjny nr 2018/20, potwierdzający spełnienie przez szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Zasłużony orzeł
Wybitna Placówka Medyczna 2017

Otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Wybitna Placówka Medyczna.

Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiej Przedsiębiorczości ma na celu budowanie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Dyplom studenta
Kryształy Przetargów Publicznych 2016

Nagrodę w konkursie Kryształy Przetargów Publicznych 2016 przyznano nam za rzetelne i transparentne przeprowadzenie przetargu publicznego na rozbudowę i modernizację szpitala oraz realizację inwestycji.

 

Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia
Przyznano nam Złoty Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

Certyfikat przyznano w Programie Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki. Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów m.in. w ochronie zdrowia.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015

Od 2003 roku działamy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością, opracowanym i doskonalonym zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Szpital wdrożył i stosuje SZJ w specjalistycznej opiece medycznej stacjonarnej i ambulatoryjnej w zakresie: położnictwa, ginekologii, onkologii ginekologicznej, endokrynologii ginekologicznej, neonatologii i intensywnej terapii noworodka oraz rehabilitacji leczniczej.

Aktualny Certyfikat AC090 100/0864/820/2014 z dnia 3 lipca 2017 r. został nadany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015, jest ważny do 18 lipca 2020 r.

 

Laur Pacjenta 2014
Otrzymaliśmy Laur Pacjenta 2014

Honorowe odznaczenie zostało przyznane w wyniku głosowania w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”, pod patronatem Federacji Polskich Towarzystw Medycznych, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, platformy edukacji medycznej www.medtube.pl oraz Krajowego Rejestru Lekarzy Specjalistów. Jest wyrazem wdzięczności i uznania pacjentów dla szpitala.

Pro Masovia
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, z okazji Jubileuszu 100-lecia lecznicy, Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał Szpitalowi Klinicznemu im. ks. Anny Mazowieckiej 9 grudnia 2012 r. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”

W 2004 i 2008 roku byliśmy Laureatem Konkursu Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA na Najlepsze Produkty i Usługi za oferowaną przez nasz Szpital usługę „Opieka nad matką i noworodkiem”. Statuetka została po raz pierwszy przyznana w tej kategorii w całej historii konkursu. Opieka okołoporodowa obejmuje szeroki zakres działań terapeutycznych nad kobietą rodzącą i jej dzieckiem.

Fair play
Jesteśmy Przedsiębiorstwem Fair Play

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym już czwarty raz przyznała nam tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa FAIR PLAY.
Certyfikat Fair Play w latach 2004-2008, w roku 2006
przyznano nam Złoty Certyfikat Fair Play.

Mazowiecki Orzeł Biznesu
Mazowiecki Orzeł Biznesu dla szpitala przy ul. Karowej

Mazowiecka Firma Dziesięciolecia – w kategorii medycyna. Tytuł przyznany 17 października 2012 r.
Mazowiecka Firma Roku 2010 – III miejsce w kategorii medycyna
Mazowiecka Firma Roku 2009 – III miejsce w kategorii medycyna.
Mazowiecka Firma Roku 2007 – III miejsce w kategorii medycyna, Zakłady Lecznictwa Zamkniętego.
Mazowiecka Firma Roku 2005 – I miejsce w kategorii medycyna, Zakłady Lecznictwa Zamkniętego.

POLSKI SUKCES
POLSKI SUKCES

Czterokrotnie zostaliśmy Laureatem ogólnopolskiego konkursu promującego polskie firmy POLSKI SUKCES w latach 2004-2007.

PERŁY MEDYCYNY
PERŁY MEDYCYNY

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2012 w kategorii szpitale monospecjalistyczne.
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2010 w kategorii szpitale monospecjalistyczne.
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2009 w kategorii szpitale monospecjalistyczne.
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2007 w kategorii szpitale monospecjalistyczne.

OŚRODEK PRZYJAZNY KOBIECIE
OŚRODEK PRZYJAZNY KOBIECIE

Posiadamy honorowy tytuł Ośrodka Przyjaznego Kobiecie, przyznawany przez czytelniczki miesięcznika Twój Styl.