O Szpitalu

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie został założony w 1912 r. Od początku swego istnienia był nastawiony na opiekę medyczną nad matką i jej nowonarodzonym dzieckiem. Obecnie jest to szpital III poziomu referencyjności. Działają tu trzy Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej oraz Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Przy Szpitalu działa Specjalistyczna Poliklinika, zakład posiada nowoczesne zaplecze diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną nad matką i noworodkiem, a także nad kobietą w każdym wieku. W Specjalistycznej Poliklinice działa kilkanaście poradni, w tym m.in. ginekologiczna dla dziewcząt, ginekologiczno-położnicza, patologii ciąży, endokrynologii ginekologicznej, niepłodności, urologiczna, rehabilitacji uroginekologicznej, cytologiczna, onkologiczna, a noworodki mogą korzystać z poradni neonatologicznej i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Niemowląt. Dla kobiet ciężarnych została zorganizowana bezpłatna Szkoła Rodzenia, dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie – Szkoła Rodziców Wcześniaków, a dla młodych mam – Poradnia Laktacyjna (odpłatna).

Szpital jest zakładem najwyższego poziomu referencyjności, gdzie opiekę znajdą pacjentki z ciążą zdrową,  powikłaną chorobami zdiagnozowanymi przed ciążą i w trakcie ciąży. Szpital specjalizuje się w prowadzeniu pacjentek z cukrzycą ciężarnych, nadciśnieniem, zakażeniami, problemami nefrologicznymi, chorobami autoimmunologicznymi, chorobami wątroby i krwi, z zagrażającym porodem przedwczesnym oraz z ciążą mnogą. Szpital oferuje szeroki zakres operacji ginekologicznych, również z zastosowaniem laparoskopii oraz najnowszych dostępnych na świecie metod chirurgicznych i terapeutycznych.

W Oddziale Onkologicznym leczone są pacjentki z chorobami nowotworowymi narządu rodnego. Oddział Endokrynologiczny jest największym o tym profilu wysokospecjalistycznym ośrodkiem w regionie. W szpitalu funkcjonują wysokospecjalistyczne oddziały neonatologiczne dla chorych i urodzonych przedwcześnie noworodków, gdzie prowadzone jest leczenie z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej i światowych standardów terapii.