Rada społeczna

Skład Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki –  przedstawiciel Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Społecznej
Prof. dr hab. med. Maciej Karolczak – powołany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca przewodniczącego Rady Społecznej

Mateusz Rojewski – przedstawiciel  Ministra Zdrowia
Alicja Nowak   – przedstawicielka Wojewody Mazowieckiego
Ewa Łagońska – przedstawicielka zarządu samorządu województwa
Ryszard Stańczak – przedstawiciel  Okręgowej Izby Lekarskiej
Ewa Przesławska  – przedstawicielka  Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych

Prof. dr hab. med. Bronisława Pietrzak – powołana przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. med. Piotr Węgrzyn – powołany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak – powołany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek – powołana przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego