Informacje o projekcie Misja – Dziecko

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: Misja: „Dziecko”. Modernizacja i doposażenie Szpitala Karowa jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności., nr POIS.09.2.00-00-0143/18-00/115/2019/2600, w ramach działania 9.2 Infrastruktura Ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 609 947,22 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych:  1 150 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 150 000,00 zł
W tym ze środków EFRR: 920 000,00 zł. 

Budżet projektu –

Cel Projektu:

  • wzrost jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia niepłodności realizowanych przez Szpital,
  • wprowadzenie przez Szpital kompleksowej oferty dla pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności,
  • zapewnienie wysokiego poziomu komfortu i poszanowania praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia niepłodności realizowanych przez Szpital.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń po przeniesionej aptece szpitalnej na potrzeby referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania ośrodka. Planujemy zakupić: zestaw histeroskopowy diagnostyczno-zabiegowy wraz z torem wizyjnym, narzędziami mikrochirurgicznymi endoskopowymi oraz zestawem narzędzi chirurgicznych, aparat do diatermii oraz dwa fotele ginekologiczne zabiegowe.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Zgłaszane nieprawidłowości powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

W dniu 12.11.2019 r. Dyrekcja Szpitala podpisała umowę na realizację jednego z zadań objętych projektem, tj. wykonanie technicznej dokumentacji projektowej, na podstawie której w kolejnej fazie przedsięwzięcia, zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń na potrzeby referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności. Według założeń, jeszcze w tym roku zaczniemy realizację procedur pozwalających na wyłonienie wykonawcy robót, a po Nowym Roku – etap wykonawczy. Równolegle będą realizowane zakupy planowanego do nabycia sprzętu medycznego.

Jeszcze w 2020 roku będziemy mogli zaprosić Państwa do nowostworzonego Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności zlokalizowanego w naszym Szpitalu.

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony, umowa podpisana, prace rozpoczęte!

W dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych związanych z modernizacją pomieszczeń szpitalnych, w których realizowane będą świadczenia w ramach Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności. Firma wykonawcza przejęła plac budowy i rozpoczęła realizację robót, które według założeń umownych powinny zakończyć się pod koniec roku.

Równolegle przeprowadzono przetargi wyłaniając dostawców części sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń w Ośrodku. Kolejne postępowania przetargowe są w przygotowaniu.

Na początku 2021 roku planujemy uruchomić działanie Ośrodka w zmodernizowanej i nowocześnie wyposażonej infrastrukturze.

Tablica misja dziecko

Tablica misja dziecko

Realizacja rzeczowa projektu nabiera rozpędu. Wykonawca robót budowlanych niezwłocznie po podpisaniu kontraktu przejął plac budowy i po miesiącu przestrzeń modernizowana nabiera projektowanego kształtu.

Mamy same dobre wiadomości!

Prace budowlane postępują zgodnie harmonogramem, zakontraktowany sprzęt został dostarczony. Przedsięwzięcie, po weryfikacji przez Ministerstwo Zdrowia, z wynikiem pozytywnym, złożonej aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej uzyskało zwiększone finansowanie z uwagi na wartość robót budowlanych niezbędnych do wykonania.

Tym samym wartość projektu obecnie wynosi 1.762.811,55 zł, z czego 1.302.864,33 zł to wydatki kwalifikowalne dofinansowane w 80% ze środków UE a w 20% ze środków dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa.

Niezmiennie, na początku 2021 roku planujemy uruchomić działanie Ośrodka w zmodernizowanej i nowocześnie wyposażonej infrastrukturze. Już teraz zapraszamy!

Wszystko idzie zgodnie z planem!

Zakończone zostały roboty budowlane w ramach modernizacji obszaru nowostworzonego Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności zlokalizowanego w Naszym Szpitalu. Niebawem zostanie dostarczona pozostała do zakupienia infrastruktura sprzętowa i Ośrodek będzie gotowy do przyjmowania pierwszych par – pacjentów i pacjentek potrzebujących specjalistycznej diagnostyki i leczenia w zakresie niepłodności.

Być może jeszcze w tym roku przyjęci zostaną pierwsi pacjenci w nowym miejscu, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na początku przyszłego roku, czyli za niespełna miesiąc, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, mamy zamiar otworzyć się na regularną obsługę w ramach Ośrodka.

Z końcem stycznia 2021 roku realizacja projektu, zgodnie z planem, zakończyła się pełnym sukcesem! Ośrodek działa i przyjmuje pary borykające się z problemem niepłodności Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjno-promocyjnymi, które pozwolą na zaznajomienie się z efektami przedsięwzięcia.

https://invitroonline.pl/szpital-karowa-leczy-nieplodnosc-dowiedz-sie-wiecej/ 

https://www.chcemybycrodzicami.pl/leczenie-nieplodnosci-w-szpitalu-klinicznym-im-ks-anny-mazowieckiej-uruchomiono-referencyjny-osrodek-leczenia-nieplodnosci 

https://www.szpitalkarowa.pl/multimedia