Poradnia endokrynologii ginekologicznej

Poradnia obejmuje opieką kobiety po ukończeniu 16. roku życia, u których występują problemy hormonalne dotyczące układu rozrodczego. Lekarze pracujący w poradni prowadzą pacjentki, u których stwierdzono: zaburzenia miesiączkowania, zespoły androgenne (obejmujące zaburzenia miesiączkowania, łojotok, zmiany skórne, nadmierne owłosienie, nadwagę)niemożność zajścia w ciążę lub poronienia nawykowe, bądź trudności w donoszeniu ciąży – uwarunkowane zaburzeniami hormonalnymi, dolegliwości ze strony gruczołów piersiowych, dolegliwości okresu przekwitania u kobiet, osteoporozę pomenopauzalną, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, otyłość uwarunkowaną hormonalnie oraz zaburzenia sfery psychicznej uwarunkowane hormonalnie.

Stosujemy najnowocześniejsze metody diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie przyczyny tych zaburzeń oraz wdrożenie skutecznego i bezpiecznego leczenia. W leczeniu wykorzystywane są najnowocześniejsze metody terapeutyczne z zastosowaniem leków hormonalnych i niehormonalnych. Podczas wizyt kontrolnych, w procesie leczenia, wykonywane są wszystkie nieodzowne badania hormonalne, biochemiczne i wizualizacyjne.
Wypracowane przez zespół lekarzy metody nadzoru pacjentek otrzymujących leczenie hormonalne są zgodne z najnowocześniejszymi zasadami terapii, stosowanymi w wiodących ośrodkach klinicznych na świecie.

ZAPISY DO PORADNI ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

Aby zapisać się do Poradni Endokrynologii Ginekologicznej pacjent musi posiadać skierowanie. Jest ono wymagane w następujących przypadkach :

1. pierwsza wizyta w Poradni Endokrynologii Ginekologicznej

2. od ostatniej wizyty minęły co najmniej 2 lata

3. wizyta po leczeniu szpitalnym u pacjentek ,które wcześniej nie były w naszej Poradni.

Skierowanie musi być wystawione przez lekarza mającego umowę z NFZ.

Należy zwrócić uwagę aby pieczątka jednostki wystawiającej skierowanie posiadała kody resortowe VII i VIII – są one niezbędne do wpisania pacjenta na listę oczekujących na świadczenie medyczne. Na skierowaniu musi być obowiązkowo rozpoznanie w języku polskim i kod ICD 10.

Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę pacjentów oczekujących. Po tym terminie pacjent zostaje skreślony z listy pacjentów oczekujących na świadczenie medyczne w naszej Poradni.

Zapisy do poradni odbywają się w godzinach: 7.30 – 17.45.

Można zapisać się :

– osobiście

– telefonicznie

– przez inną osobę.