Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego – znajdą tu pomoc kobiety w trudnych sytuacjach życiowych. Poradnia zatrudnia dwóch psychologów kształcących się w zakresie psychoterapii. Psycholodzy spotykają się z kobietami, dla których ciąża oraz pierwsze tygodnie i miesiące macierzyństwa wydają się szczególnie trudne. Opieką poradni objęci są rodzice wcześniaków oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. W czasie spotkań możliwa jest ocena rozwoju, wskazanie mocnych stron dziecka oraz praca terapeutyczna. Niemowlęta w wieku do 2 miesiąca życia badane są również Skalą Oceny Zachowania Noworodka – metodą Brazelton’a. Rodzice mogą również uzyskać poradę w zakresie problemów wychowawczych małych dzieci.
Niezbędne skierowanie od lekarza, np. pierwszego kontaktu.