Porody Rodzinne

Porody rodzinnew naszym Szpitalu istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii obowiązywać będą następujące zasady:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca.
2. Osoba towarzysząca powinna być ubrana w wygodne czyste i bawełniane ubranie oraz powinna mieć obuwie na zmianę.
3. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali Porodowej, w której przebywa z pacjentką, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego.
4. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzysząca w wodę i suchy prowiant.
5. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).
6. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim, osoba towarzysząca może pozostać w szpitalu do momentu opuszczenia przez dziecko i pacjentkę sali operacyjnej. Miejsce oczekiwania na ukończenie zabiegu operacyjnego wskazuje położna lub lekarz.

8. Możliwość kangurowania dziecka po cięciu cesarskim przez ojca w sali pooperacyjnej przez około 30 minut.
9. W przypadku planowanego cięcia cesarskiego nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej.
10. Osoba towarzysząca zostawia wierzchnie ubranie i zmienia obuwie w przebieralni.
11. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala.
12. Odwiedziny pacjentek odbywają się codziennie w godzinach 12.00-20.00. Czas trwania około 30 minut.

PACJENTKI BEZ OBJAWÓW INFEKCJI I OSOBY TOWARZYSZĄCE DO PORODU RODZINNEGO NIE BĘDĄ PODDAWANE TESTOWI NA INFEKCJĘ COVID-19.

porody rodzinne
porody rodzinne

Więcej informacji o naszym Bloku Porodowym znajduje się na stronie Blok Porodowy

Jak przygotować się do porodu w naszym Szpitalu – Przygotowanie do Porodu

Kanał na Instagramie Bloku Porodowego – Instagram Blok Porodowy