Preloader

Ładowanie...

Dyrekcja

Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie zatrudni

 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (INSTRUMENTARIUSZKI)

 

Oferujemy zatrudnienie w jednej z wybranych form:

          - umowa o pracę

          - umowa zlecenie

          - kontrakt

Wymagania:

Ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.                             Mile widziane osoby, które zadeklarują chęć ukończenia kursu w trakcie zatrudnienia.      

Oferty prosimy składać na adres: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2; 00-315 Warszawa z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Szkoleń lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

0 22 59 66 414

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. 1)administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;
 2. 2)administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. 3)administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 4. 4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku
  z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. 5)administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. 6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

 1. 1)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 2. 2)przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
  .

 

Warszawa 20.11.2019r.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.