Projekt „Oko na malucha” został laureatem w konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości”

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie – projekt „Oko na malucha” został laureatem w konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w kategorii digitalizacja.

„#Oko na malucha” to inicjatywa mająca na celu wszechstronne wsparcie budowania więzi oraz umożliwienie utrzymania nieprzerwanego kontaktu rodziców z pacjentami oddziałów neonatologicznych. Przełom w realizacji projektu nastąpił podczas pandemii, w trakcie której rodzice nie mogli przebywać ze swoimi dziećmi w szpitalu. Stała się ona motywacją do zrealizowania w ciągu 2 tygodni innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania. Dzisiaj „#Oko na malucha” to dostępny dla każdego rodzica, którego dziecko znajduje się w placówce objętej programem, nieodpłatny streaming podglądu noworodka. Obraz przesyłany jest w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w jakości Full HD, jednocześnie z 44 stanowisk. Możliwość obserwacji dziecka daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz minimalizuje uczucia bezsilności związane z dystansem. Dnia 2 października br. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie organizowanym przez Fundację K.I.D.S., Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Wyłonionych zostało 11 laureatów, którzy w ostatnim czasie przyczynili się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w placówkach medycznych oraz zaangażowali się w proces zmiany szpitali dziecięcych w nowoczesne placówki przyszłości. Konkurs składał się z 11 kategorii, z których siedem zostało zdefiniowanych w opublikowanym przez Fundację K.I.D.S. raporcie „Dziecięcy Szpital Przyszłości”. Pozostałe cztery kategorie specjalne zostały stworzone z myślą o ludziach, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu przyczynili się do zmian w szpitalach dziecięcych.