Zasady kangurowania, przez ojców, noworodków po cięciu cesarskim.

Informujemy, że przywróciliśmy możliwość „kangurowania” noworodków przez ojców, po cięciu cesarskim. Jako Szpital przykładamy dużą uwagę do prawa pacjenta, które chcemy systematycznie przywracać ale w sposób bezpieczny. Epidemia  COVID-19 trwa nadal, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, co pozwoli nam utrzymać przywrócone prawa pacjenta.

Zasady kangurowania, przez ojców, noworodków po cięciu cesarskim.

Niezależnie od poniższych zasad osoba kangurująca obowiązana jest bezwzględnie stosować się do poleceń personelu Szpitala.

 • Jeżeli cięcie cesarski jest planowe, prosimy o zgłoszenie chęci kangurowania przez tatę w momencie zapisywania się na cięcie. Jeżeli kwalifikacja do cięcia nastąpi podczas porodu to chęć kangurowania należy zgłosić położnej prowadzącej poród.
 • Przygotowanie do kangurowania – należy zabrać do szpitala obuwie na zmianę, ubrać rozpinaną koszulę, zabrać ze sobą dokumenty: ważny certyfikat szczepienia /ozdrowieńca lub wynik PCR w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 h lub wynik testu antygenowy nie starszy niż 48 h. Jeżeli ojciec nie posiada żadnego z w/w dokumentów będzie miał wykonany test antygenowy po przybyciu do Szpitala
 • Pacjentka, gdy uzyska informację o planowanej godzinie cięcia cesarskiego, zawiadamia ojca dziecka.
 • Ojciec zgłasza się do Izby Przyjęć i po weryfikacji statusu COVID-19, otrzymuje fartuch flizelinowy i maseczkę chirurgiczną, następnie udaje się do szatni (od strony ulicy Dobrej, korytarzem wewnętrznym), gdzie obowiązkowo zostawia odzież wierzchnią, zmienia obuwie i zakłada fartuch.
 • Następnie ojciec udaje się do holu przy Bloku Porodowym  ( 2 piętro klatka schodowa E koło windy) gdzie oczekuje.  Gdy noworodek jest transportowany  po cięciu cesarskim przez poł./piel. z bloku operacyjnego do sali pooperacyjnej, personel  po drodze zaprasza ojca do sali POP- miejsca kangurowania.
 • Przed rozpoczęciem kangurowania należy umyć i zdezynfekować ręce. Położna wskazuje miejsce kangurowania i pomaga w ułożeniu dziecka.
 • Po 30 min. od przywiezienia pacjentki z Bloku Operacyjnego kangurujący ojciec obowiązkowo opuszcza Szpital
 • Informujemy, że kangurowanie może być w każdej chwili przerwane lub wstrzymane
  z przyczyn medycznych.
 • W trakcie cięcia cesarskiego nagłego ojcowie także maja możliwość kangurowania noworodka zgodnie z punktami 5-8