Dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Od 2019 roku – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM, na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 1990 roku. Specjalistka I stopnia w zakresie pediatrii i II stopnia w neonatologii.

Zdobywała doświadczenie zawodowe także zagranicą, na stażach i podczas pracy w Wielkiej Brytanii i USA. Od 2004 roku nauczyciel akademicki oraz opiekun studenckiego koła naukowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków, co było przedmiotem pracy na stopień doktora habilitowanego. Od 2002 roku wykonuje badania echokardiograficzne, a od 1998 roku jest kierownikiem naukowym licznych szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka. Swoim sposobem prowadzenia zajęć zaraża pasją do ultrasonografii każdego kursanta. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Autorka wielu publikacji o tematyce neonatologicznej i ultrasonograficznej. Wraz z Zespołem realizuje w Szpitalu Klinicznym im Ks. Anny Mazowieckiej wiele pionierskich projektów naukowych.

W pracy buduje życzliwą atmosferę zarówno dla Rodziców małych pacjentów jak i dla Zespołu.