Dr n. med. Dariusz Madajczak

Pediatra, specjalista neonatolog z długoletnim stażem.

Na co dzień pracuje w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Jest nauczycielem akademickim Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Przewodniczy Mazowieckiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Jest współtwórcą projektu „Oko na malucha”, który daje wsparcie mamom przebywającym poza oddziałem noworodkowym. Obecnie jest Prezesem Fundacji Oko na Malucha.

Jest autorem i współautorem publikacji i referatów m.in. na temat wcześniactwa. Współorganizuje specjalistyczne kursy dla pielęgniarek i położnych z postępowania w stanach nagłych noworodka.

Specjalizuje się w zagadnieniach intensywnej terapii noworodka, w szczególności w zaawansowanych terapiach oddechowych, interesuje się poprawą jakości opieki w neonatologii, w szczególności w opiece powypisowej nad skrajnymi wcześniakami.