Izba przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej pełni dyżur w trybie ciągłym, całodobowo

Izba przyjęć nadzoruje i koordynuje przyjęcia Pacjentów do Szpitala w trybie planowym – ze skierowaniem oraz w trybie pilnym – ze skierowaniem lub bez skierowania.

Wejście do Izby Przyjęć Szpitala znajduje się od strony ulicy Wybrzeże Kosciuszkowskie 51, parking (płatny) przy ulicy Karowej

Telefony: +48 22 59 66 521, +48 22 59 66 135

Fax: +48 22 468 87 47

Zapisy telefoniczne do planowanych cieć cesarskich – w dni powszenie w godzinach 12:00 – 14:00, tel: +48 22 59 66 135

Odbiór wyników badań zleconych i pobieranych w Izbie Pryjęć – w dni powszenie w godzinach 12:00 – 18:00

Przyjęcia nagłe (pilne przyjęcia do leczenia szpitalnego) ze skierowaniem lub bez skierowania, m in. porody realizujemy w kolejnosci o której decyduje lekarz mając na uwadze stan medyczny pacjenta.

Udzielamy pomocy medycznej, przeprowadzamy wstępną diagnostykę oraz udzielamy konsultacji kobietom w zakresie położniczo – ginekologicznym, szczególnie wymagającym pilnej interwencji medycznej.

W soboty wykonujemy planowe (ze skierownaiem) kontrolne zapisy KTG

Zgłaszając się do Izby Przyjęc pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub ważność ubezpieczenia (obcokrajowcy), potwierdzenie faktycznej opieki, stosowanie się do zasad dotyczących bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (m in. maseczki)

Przy przyjęciu do Szpitala poprosimy o podpisanie kilku oświadczeń i zgód, których treść zamieszczamy poniżej:

Organizacja przyjęc planowych do oddziałów Szpitala w dni powszednie:

Endokrynologia – godz. 6:30 – 8:00

Ginekologia (zabiegi) – godz. 7:30 – 8:30

Mikrochirurgia ginekologiczna (zabiegi) – godz. 8:00 – 9:00

Pacjentki ciężarne do cięcia cesarskiego – godz. 7:00 – 8:30

Pozostałe pacjentki ciężarne wymagające hospitalizacji – godz. 8:30 – 11:00

Pacjentki do założenia peasarów (piatki) – godz. 10:00 – 11:30

Pacjentki do planowanych operacji (poza cięciem cesarskim) – godz. 10:00 – 11:30

Przed planową hospitalizacją prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładkach odpowiednich oddziałów na stronie internetowej Szpitala.

Staramy się aby oczekiwanie na przyjęcie planowe było jak najkrótsze – prosimy o przestrzeganie godzin zgłaszania się do Izby Przyjęć.

Izba przyjęć
Izba przyjęć
Poczekalnia izba przyjęć
Poczekalnia izba przyjęć