Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Sekretariat kierownika Kliniki Neonatologii
i Intensywnej Terapii Noworodka
tel. +48 22 59 66 155
tel./fax. +48 22 59 66 484
e-mail: neonatologia@poczta.szpitalkarowa.pl

 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka liczy 94 łóżka i w jej skład wchodzą trzy oddziały :

12- stanowiskowy Oddział Intensywnej Terapii Noworodka;

30-łóżkowy Oddział Patologii Noworodka z pododdziałem Opieki Pośredniej i Opieki Ciągłej;

52-łóżkowy Oddział Noworodkowy.

W Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka rocznie hospitalizowanych jest około 3000 noworodków w tym około 300 wymagających intensywnej terapii. Liczba noworodków < 1500g wynosi ponad 100 rocznie. Ośrodek posiada nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii noworodka w tym respiratory do konwencjonalnej wentylacji ciśnieniowej i objętościowej oraz wentylacji oscylacyjnej. Noworodki z objawami niedotlenienia nie tylko z Mazowsza ale i z innych regionów Polski północnej i wschodniej leczone są z zastosowaniem hipotermii leczniczej. Posiadamy nowoczesna aparaturę monitorującą i diagnostyczną do badań usg, ECHO, NIRS, aEEG.

Jesteśmy ośrodkiem dydaktycznym dla studentów medycyny i pielęgniarstwa i dla lekarzy specjalizujących się w zakresie neonatologii, pediatrii i położnictwa. Klinika prowadzi staże podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w zakresie neonatologii, pediatrii, pulmonologii, położnictwa i ginekologii i mikrobiologii. Obecnie Klinika Neonatologii dysponuje 9 miejscami akredytacyjnymi. W ramach tych miejsc specjalizacja z neonatologii może być prowadzona na zasadzie rezydentury, stałego oddelegowania lub miejsc etatowych. Zgłasza się także wielu lekarzy chcących zdobyć wiedzę neonatologiczną i specjalizować się na zasadzie wolontariatu.

Intensywna Terapia Noworodka
Intensywna Terapia Noworodka

Organizujemy największą liczbę (9 rocznie) kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii neonatologicznej. Prowadzone badania naukowe dotyczą metod leczenia surfaktantem, zastosowania probiotyków w neonatologii, osteopenii wcześniaków, zakażeń noworodka, mleka kobiecego, żółtaczek okresu noworodkowego, ocena czynności mięśnia sercowego w opcji dopplera tkankowego. W klinice prowadzimy leczenie oparte na rekomendacjach światowych i polskich towarzystw naukowych. Zespół lekarsko-pielęgniarski kliniki to w dużej mierze osoby w wieloletnim stażem pracy, wyspecjalizowane w procedurach i zabiegach medycznych w opiece nad chorym i ciężko chorym noworodkiem. Pod ich kierunkiem zdobywają wiedzę lekarze rezydenci i młoda kadra pielęgniarska.

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka przyjmuje także noworodki urodzone w szpitalach o niższym stopniu referencyjności z województwa mazowieckiego. Główne problemy kliniczne to: niedojrzałość układu oddechowego i niewydolność oddechowa związana z zespołem zaburzeń oddychania ( niedobór surfaktantu) , wrodzonym zapaleniem płuc, niedotlenieniem wewnątrzmacicznym, niewydolność krążenia, niewydolność wielonarządowa w przebiegu niedotlenienia wewnątrzmacicznego.

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka jest jedną z dwóch, ale największą, placówką wyspecjalizowaną w opiece nad noworodkiem z ekstremalnie małą masą ciała

< 1000g. Posiadanie aparatury do terapii oddechowej z zastosowaniem tlenku azotu pozwala na leczenie noworodków z objawami nadciśnienia płucnego, hipoplazji płuc i przedoperacyjnego prowadzenia noworodków z przepukliną przeponową.

Kolejnym zasadniczym problemem leczniczym jest noworodek matki chorej na cukrzycę (ok. 500 rocznie), noworodek matki z nadciśnieniem tętniczym, noworodek matki z zaburzeniami krzepliwości. Kobiety korzystające z konsultacji w zlokalizowanej w Szpitalu Ks. Anny Mazowieckiej Poradnia Perinatologii i Kardiologii Prenatalnej najczęściej w szpitalu przy Karowej rodzą swoje dzieci. Stąd też wzrasta liczba noworodków urodzonych z wadami rozwojowymi. Dzieci te w pierwszych dniach życia kierowane są zwykle do wysoko specjalistycznych ośrodków kardiologii lub kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej bądź neurochirurgii dziecięcej na dalsze leczenie specjalistyczne.

Z kliniką współpracują liczni konsultanci z wielu dziedzin – chirurgii, kardiologii, radiologii, neurochirurgii i okulistyki. Wielokierunkowa działalność kliniki wyraża się w licznych publikacjach, aktywnym udziale w pediatrycznych, peri- i neonatologicznych zjazdach naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych.