Preloader

Ładowanie...

Osoby towarzyszące do porodu nie będą musiały poddać się testowi na infekcję COVID 19, jeżeli:

1. przedstawią negatywny wynik PCR/antygen nie starszy niż 48 godzin od pobrania

2. lub udokumentują przyjęcie 2 dawek szczepionki

3. lub udokumentują przechorowanie na COVID-19 w okresie od 180 do 11 dni przed zgłoszeniem się do Szpitala.

Preferowana formą udokumentowania jest odpowiedni wydryk z indywidualnego konta pacjenta.

 

Szanowni Państwo,

W naszym Szpitalu istniej możliwość odbywania porodów rodzinnych.

Zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii obowiązywać będą następujące zasady:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. przechodzi przez pretriage (namiot przy wejściu do Izby Przyjęć, w którym prowadzona jest wstępna ocena epidemiologiczna pod kątem zakażenia COVID-19). Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała, wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej (podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne). Osoba towarzysząca musi także poddać się testowi antygenowemu COVID-19 (koszt pokrywa Szpital), chyba że posiada wynik testu PCR wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem do szpitala.
5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz / położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej oraz ujemnym wyniku testu antygenowego COVID-19 lub PCR.
6. Osoba towarzysząca powinna być ubrana w wygodne czyste i bawełniane ubranie oraz powinna mieć obuwie na zmianę.
7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myję i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.
8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali Porodowej, w której przebywa z pacjentką, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego.
9. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzysząca w wodę i suchy prowiant.
10. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).
11. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim, osoba towarzysząca może pozostać w szpitalu do momentu opuszczenia przez dziecko i pacjentkę sali operacyjnej. Miejsce oczekiwania na ukończenie zabiegu operacyjnego wskazuje położna lub lekarz.
12. W przypadku planowanego cięcia cesarskiego nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej.
13. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w Izbie Przyjęć w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.
14. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala.
15. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.