Cenniki

Zapraszamy do zapoznania się z cennikami: badań, usług nieobjętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, wynajmu sal wykładowych, usług związanych z udostępnianiem dokumentacji, a także sposobem ustalania opłaty za usługi medyczne dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.