Medyczne laboratorium analityczne

Medyczne Laboratorium Analityczne świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby oddziałów, poradni specjalistycznych, pacjentów ambulatoryjnych oraz pacjentów komercyjnych.

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym, siedem dni w tygodniu.

W celu uzyskania niezależnej oceny wiarygodności wyników MLA uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL), międzynarodowej kontroli Randox International Quality Assessement Scheme (RIQAS) oraz w Programie Międzylaboratoryjnych Badań Porównawczych Labquality.

W laboratorium pracują wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług.

Badania wykonywane są z wykorzystaniem zaawansowanych technik diagnostycznych i najnowszej aparatury renomowanych światowych producentów sprzętu laboratoryjnego: analizatora hematologicznego XN-550 (Sysmex), analizatora XN-350 (Sysmex), analizatora immunochemiczny ALINITY i (Abbott), analizatora Vidas (Biomerieux), Hybrid XL-DGR Medtek, analizatora biochemiczny Integra 400plus (Roche), analizatora koagulologiczny ACL TOP350 (Werfen), analizatora do badania ogólnego moczu AUTION MAX (Arkray.

Pracownie naszego laboratorium:

PRACOWNIA HEMATOLOGII

 • morfologia krwi obwodowej z 5-parametrowym rozdziałem leukocytów (5-Diff);
 • parametry retikulocytarne: retikulocyty (# i %), frakcje retikulocytów (LFR, MFR, HFR, IRF), RET-He;
 • mikroskopowa ocena rozmazów krwi;
 • badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego, płyny z jam ciała

PRACOWNIA IMMUNOCHEMII

 • Tarczyca: TSH, fT3, fT4 oraz przeciwciała: anty-TPO, anty-Tg,
 • Hormony płciowe: estradiol, LH, FSH, progesteron, 17-OH-progesteron, testosteron, prolaktyna, DHEA-S;
 • Infekcje: wirus cytomegalii: CMV IgM oraz CMV IgG, toksoplazma gondii: Toxo IgM Toxo IgG, antygen HBS, przeciwciała anty-HBs, przeciwciała anty-HCV i HIV Ag/Ab Combo;
 • Wit. 25(OH)D;
 • SHBG;
 • Ferrytyna;
 • Kortyzol;
 • Ca125;
 • Insulina oraz profil po obciążeniu 75g glukozy;
 • AMH;
 • Androstendion.
 • 17-OH Progesteron

PRACOWNIA BIOCHEMII

 • Białka: TP, Albumina, CRP, białko w moczu;
 • Elektrolity: Na, K, Cl, Ca, Mg, P (surowica/mocz);
 • Enzymy: AST, ALT, ALP, LDH;
 • Fe;
 • Glukoza (surowica/mocz) oraz krzywa glukozowa (doustny test obciążenia 75 g glukozy);
 • Hemoglobina glikowana (HbA1c);
 • Lipidogram: cholesterol całkowity, frakcje cholesterolu (HDL, LDL), trójglicerydy;
 • Wątroba: bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, kwasy żółciowe;
 • Nerki: kreatynina (surowica/mocz), kwas moczowy, mocznik;
 • Równowaga kwasowo-zasadowa: pH, pO2, pCO2, pO2(T), pCO2(T), HCO3-, SBE, ctHb, sO2, cNa+, cK+, cCa2+, cGlu, cLac, ctBil, FMetHb.

PRACOWNIA KOAGULOLOGII

 • podstawowe parametry układy krzepnięcia: czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy, INR, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas trombinowy (TT), fibrynogen;
 • białko C;
 • antytrombina III (ATIII);
 • D-Dimery.

PRACOWNIA ANALITYKII OGÓLNEJ

 • Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskopową osadu moczu.

O znaczeniu klinicznym poszczególnych parametrów można przeczytać na stronie: www.labtestonline.pl

      Kontakt