Opieka rehabilitacyjna

Dzienny Oddział Rehabilitacji Niemowląt  to oddział utworzony z myślą o naszych najmłodszych, urodzonych przedwcześnie pacjentach.

Wcześniactwo może być powodem wielu powikłań, które mogą zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości noworodki urodzone w naszym szpitalu już w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka i w Oddziale Patologii Noworodka zostają objęte programem wczesnej stymulacji rozwojowej.

Opieka rehabilitacyjna

Opieka rehabilitacyjna

Przy zastosowaniu elementów w/w form terapii wykorzystuje się szeroką modyfikację wszystkich działań wobec dziecka, która pozwoli maksymalnie wyeliminować wpływ nieprawidłowych bodźców i doświadczeń sensomotorycznych, co w konsekwencji przyczynia się do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

Na czym polega terapia?

Techniki, mające źródło w koncepcji NDT-Bobath, można zaadaptować do podstawowej opieki nad noworodkiem, tj.:

– prawidłowe podnoszenie i noszenie dziecka, z uwzględnieniem wygaszania nieprawidłowej aktywności odruchowej i jednoczesnym aktywizowaniem prawidłowej kontroli posturalnej we wzorcach ruchowych,
– karmienie dziecka w odpowiednich pozycjach (z prawidłową dystrybucją napięcia) i zabezpieczenie optymalnej pozycji do aktywności sfery orofacjalnej,
– prawidłowe ubieranie i rozbieranie dziecka,
zabezpieczenie właściwej pozycji podczas spoczynku i zabawy.

Prawidłowa pielęgnacja jest istotnym elementem ułatwiającym osiągnięcie przez dziecko niezależności oraz kontroli nad swoimi ruchami i kontaktu z otoczeniem. Dlatego obowiązkiem fizjoterapeuty jest nauczenie rodziców podstawowych czynności związanych z pielęgnacją dziecka (w miarę rozwoju dziecka czynności te są modyfikowane i uzupełniane).
Wszelkie działania terapeutyczne są indywidualnie dobierane dla każdego dziecka.

Opieka rehabilitacyjna

Opieka rehabilitacyjna

Jak dostać się do oddziału?

– Oddział jest przeznaczony dla dzieci, m.in. z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. W celu przyjęcia do oddziału wymagane jest skierowanie od pediatry, neurologa, ortopedy, neonatologa bądź lekarza ze specjalizacją rehabilitacji.
Zapisy telefoniczne: 22 59 66 461 w godz. 9-14

Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.