Referencyjny ośrodek leczenia niepłodności

W związku z realizacją Programu Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 – kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej zaprasza do skorzystania z bezpłatnej specjalistycznej opieki oraz diagnostyki w tym zakresie.

Referencyjny Ośrodek Leczenia Niepłodności zajmuje się holistycznym diagnozowaniem niepłodności, korzystając z najnowocześniejszych metod oraz wieloletniego doświadczenia i kadry medycznej Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej, a także Poradni Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala przy ul. Karowej w Warszawie.

Informacja i rejestracja – w godz. 7.30-14.00 pod numerem nr tel. 22 59 66 540, w godzinach 15.00-18.00 pod numerem 22 59 66 301 lub osobiście w Specjalistycznej Poliklinice w Szpitalu ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, wejście od ul. Dobrej.

Kto może skorzystać z programu?

Program dedykowany jest parom pozostającym w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,  które podejrzewają u siebie problem z płodnością – czyli przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę i nie miały wcześniej ustalonego medycznie rozpoznania niepłodności.

Świadczenia udzielane w programie obejmują etap wstępny i etap poszerzonej diagnostyki, które umożliwią ustalenie przyczyn niepłodności lub wyznaczenie dalszego postępowania terapeutycznego. Etap terapeutyczny leczenia niepłodności dla pary nie jest objęty finansowaniem w ramach programu.

Para może zostać skierowana do udziału w Programie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wywiadu lub zgłosić się samodzielnie. Do Programu może przystąpić  para z dowolnej części kraju (nie obowiązuje rejonizacja), jednak para może korzystać ze świadczeń w ramach Programu wyłącznie u jednego z realizatorów. Nie jest dopuszczalna zmiana realizatora w trakcie udziału w Programie.

Program obejmuje:

1) badania  laboratoryjne:

– badania hormonalne – Progesteron, Androgeny, Prolaktyna, Estradiol, TSH, LH, FSH, AMH

– badania andrologiczne – badanie nasienia wspomagane komputerowo

2) badania nieinwazyjne:

– USG ginekologiczne (kobiety)

– USG TRUS (mężczyźni)

3) badania inwazyjne:

– histerosalpinografia,

– ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa,

– laparoskopia diagnostyczna.

Zakres realizowanych procedur w konkretnej sytuacji zależy od indywidualnych potrzeb uczestników i zaleceń lekarza prowadzącego (koordynatora).

Etapy diagnostyki w Programie obejmują:

1. Wywiad wstępny przeprowadzony przez lekarza prowadzącego (koordynatora), w tym m.in. badanie fizykalne, określenie częstości stosunków płciowych (problemów ze stosunkami), problemów z miesiączkowaniem, obciążeń zdrowotnych (m.in. otyłość, nieprawidłowy styl życia, choroby towarzyszące), z wypełnieniem ankiety wstępnej.

2. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz prowadzący (koordynator) decyduje o dalszym postępowaniu oraz zleca badania diagnostyczne w ramach Programu.

3. Na podstawie uzyskanych wyników badań lekarz prowadzący (koordynator) podejmuje decyzję o dalszej pogłębionej diagnostyce lub też odpowiednim leczeniu specjalistycznym.

4. W trakcie całego procesu diagnostycznego uczestnicy objęci są opieką psychologiczną,
w celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa oraz są na bieżąco informowani
o planie postępowania, wynikach badań i proponowanych dalszych działaniach.

5. Na zakończenie udziału w Programie wypełniana jest ankieta końcowa.

W chwili obecnej zgłoszenia do Programu przyjmowane są na bieżąco.

https://youtu.be/TvrvQyXt_WE