Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia pomaga uwierzyć we własne siły, bo daje wiedzę o porodzie, uczy podstaw pielęgnacji noworodka, mówi o tym, jak sobie radzić w trudnych chwilach.

Zapisy: tel.: 22 59 66 284 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00.

Kursy i zapisy nie są prowadzone w weekendy.

Szpital realizuje program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” finansowany przez m.st. Warszawa. Nasza szkoła jest więc bezpłatna dla Kobiet płacących podatki w Warszawie, albo zameldowanych tu na stałe lub czasowo. Nie zapłacą za nią także podopieczne domów matki i dziecka finansowanych przez miasto.

Aby bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach Szkoły Rodzenia, mama powinna spełniać jeden z trzech warunków:

– jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy

lub

– rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

lub

– posiada zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

Na kurs należy zapisać się odpowiednio wcześniej, tak by zacząć zajęcia w 28-30 tygodniu ciąży i zakończyć nie później niż 3-4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.

Na pierwsze spotkanie proszę zabrać ze sobą dokument upoważaniający do bezpłatnego udziału w zajęciach.

Polecamy, by przynieść wygodne, niekrępujące ruchów ubranie. Wstęp na salę wykładową i ćwiczeniową w obuwiu na zmianę lub bez obuwia.

Zapraszamy z osobą towarzyszącą!

Kurs trwa 5 tygodni. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 3 godziny.

Panie, które nie spełniają warunków, uprawniających do udziału w bezpłatnym kursie szkoły rodzenia, zapraszamy na kursy płatne. Cena kursu: 500 zł za parę.

Program szkoły rodzenia obejmuje:

zasady prawidłowego odżywiania,

ocena ruchów płodu,

bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie,

wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży,

przygotowanie do porodu,

początek porodu i jego przebieg,

rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie,

łagodzenie bólu porodowego – techniki relaksacji,

korzyści i ryzyko analgezji (rodzaje i techniki znieczulenia bólu porodowego),

znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,

promocja karmienia piersią i fizjologia laktacji,

rozwiązywanie problemów laktacyjnych,

wspomaganie laktacji,

opieka i pielęgnacja noworodka,

psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu,

higiena i dieta w okresie połogu,

metody regulacji płodności,

zasady pomocy finansowej państwa i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej,

procedury rejestracji urodzin,

prawa kobiety w ciąży, kobiety karmiącej i prawa matki.

Zajęcia praktyczne podczas realizacji programu będą obejmowały:

przygotowanie do porodu:

nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu,

nauka łagodzenia bólu porodowego – techniki relaksacji,

cykl ćwiczeń fizycznych – ogólnousprawniających:

ćwiczenia wzmacniające i rozciągające,

ćwiczenia relaksujące,

nauka oddychania torem brzusznym,

ćwiczenia przygotowujące do porodu,

ćwiczenia w połogu,

promocję karmienia piersią,

wsparcie psychiczne kobiety w ciąży i jej rodziny.

Szkoła rodzenia
Szkoła rodzenia