Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchowych wg.Prechtla

W dniach 24- 27 maja 2021 roku w Szpitalu ks Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej odbył się kolejny Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchowych wg.Prechtla. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Centrum NBAS w Polsce , z którą Szpital współprcuje  od wielu lat. Kurs prowadziła Prof. Christa Einspieler z Uniwersytetu Medycznego w Gratzu, a gościem honorowym była prof. Maria Katarzyna Borszewska – Kornacka. Informacja o kursie odbywającym się w Naszym Szpitalu znajduje się również na stronie internetowej GM Trust odwiedzanej przez lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów z całego świata, zainteresowanych poznaniem tej metody

Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych jest skuteczną, rzetelną i nieinwazyjną metodą diagnozowania uszkodzeń OUN u noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków i dzieci z obciążeniami okołoporodowymi. W szkoleniu uczestniczyli fizjoterapeuci, lekarze i logopedzi z całej Polski oraz z zagranicy

Mamy nadzieję gościć Panią Prof. Einspieler po raz kolejny jesienią tego roku podczas kursu zaawansowanego.