Informacje o projekcie POIiS

Baner informacyjny

Baner informacyjny

Klauzula informacyjna RODO

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: „Od zarodka do noworodka, czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją i zdrowiem kobiety”, nr POIS.09.02.00-00-0109/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura Ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 11 243 100 zł

Wkład Unii Europejskiej: 8 994 480 zł

Dotacja Ministerstwa Zdrowia: 2 248 620 zł

Cel Projektu:

– odnowienie bazy Szpitala, wymiana i zakup nowej aparatury medycznej

– zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom

– poprawa jakości udzielanych świadczeń

– wzrost konkurencyjności

– dostosowanie szpitala do aktualnych wymagań formalno-prawnych

Dzięki projektowi zostaną wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia:

– Bloku Porodowego,

– Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka,

– Oddziału Położniczego,

– Oddziału Ginekologicznego.

Zostanie zakupiony m.in.: nowy aparat rentgenowski, trzy aparaty ultrasonograficzne, kompleksowy system nadzoru okołoporodowego, kardiomonitory wraz z centralą do intensywnego nadzoru pooperacyjnego, nowe łóżka porodowe, inkubatory dla naszych najmłodszych pacjentów, respiratory oraz inny sprzęt niezbędny w naszych oddziałach.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Zgłaszane nieprawidłowości powinny dotyczyć zarówno przedstawicieli instytucji wdrażających Program jak i podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Wydarzenia (od najnowszych):

Już otwarte! Wyremontowane: Blok Porodowy i Oddział Ginekologiczny juz działają!

Korytarz Bloku Porodowego

Korytarz Bloku Porodowego


9 LISTOPADA 2018 r.

Sukcesywnie uruchamiamy wyremontowane oddziały: pacjentki mogą już korzystać z Oddziału Położniczego.  Zobacz jak wygląda nowa, większa sala pooperacyjna dla pacjentek po cięciu cesarskim. Brakuje jeszcze kilku elementów wyposażenia, ale sala działa już w normalnym trybie. Bezpieczeństwo pacjentek zapewnia system nadzoru funkcji życiowych, niemniej ważne jest nowoczesne stanowisko nadzoru położniczego.


5 listopada 2018 r. rozpoczął się remont pomieszczeń Oddziału Ginekologicznego.

Ginekologiczny remont

Ginekologiczny remont10 października 2018 r. Prace modernizacyjne w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka i w Oddziale Położniczym są bardzo zaawansowane, ekipy remontowe przygotowują pierwsze oddziały do oddania. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac modernizacyjnych w Oddziale Położniczym i Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. Zdjęcia prezentują stan na 22 sierpnia 2018 r.  Szczegóły w podpisach pod zdjęciami.


Pod koniec maja 2018 r.  rozpoczął się remont.


11 maja 2018 r. została podpisana umowa z firmą Varco Tomasz Jezutek na realizację prac remontowych w ramach programu „Od zarodka do noworodka…”


28 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Od zarodka do noworodka czyli podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych związanych z prokreacją i zdrowiem kobiety”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej Ewa Piotrowska (pośrodku), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza oraz zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy