Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu pozwala na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty lecznicze, dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronowirusa. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony indywidualnej tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

Szpital Kliniczny im. ks Anny Mazowieckiej otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

Zakup:
rękawiczki bezpudrowe
fartuch barierowy
fartuch chirurgiczny
rękawiczka nitrylowa
maska medyczna
fartuch chirurgiczny
maska medyczna
rękawiczki nitrylowe
fartuch barierowy
półmaski filtrujące FFP3
maski FFP2
maska chirurgiczna
kombinezony ochronne
płyn do dezynfekcji rąk 5l
płyn do dezynfekcji powierzchni 5l
rękawiczki nitrylowe
nogawki ochronne
rękawiczki nitrylowe

09.08.2021

ssak elektryczny – 1 szt. który będzie wykorzystany na cele związane ze świadczeniem usług medycznych związanych z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

11.07.2022

4 sztuki nowych laktatorów klasy szpitalnej wraz z zestawami osobistymi dla matek. Od 1 stycznia 2022 roku każdy szpital, gdzie przebywają matki karmiące, ma obowiązek zapewnić sprzęt do skutecznego pozyskiwania mleka kobiecego na podstawie odpowiednich przepisów. Ze względu na bardzo dużą liczbę hospitalizacji wcześniaków oraz dzieci wymagających długotrwałego leczenia szpitalnego, niezbędne jest zapewnienie matkom wczesnej i intensywnej stymulacji laktacji przy pomocy laktatora.

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022