Dr n. med. Marcin Wrona

Dr n. med. Marcin Wrona pracuje w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej.  Jest specjalistą położnictwa i ginekologii, endokrynologiem, andrologiem, a także ultrasonologiem. 

Specjalizuje się w endokrynologii i endokrynologii ginekologicznej, prenatalnej diagnostyce ultrasonograficznej, prowadzeniu ciąży fizjologicznej oraz ciąży wysokiego ryzyka, ultrasonografii ginekologicznej, diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej oraz andrologii. 

Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowcą na kursach dla studentów i lekarzy. Autor pracy doktorskiej pt. „Śródporodowe zapisy KTG u płodów z wadami serca” obronionej na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Jako certyfikowany ultrasonolog posiada certyfikaty badań usg w położnictwie i ginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, The Fetal Medicine Foundation.