prof. dr hab. n. med.Krzysztof Czajkowski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski
Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Czajkowski

Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii