Dzień Mamy na Karowej

Mamy przebywające w naszym szpitalu 26 maja 2023 roku spotkała miła niespodzianka związana z ich świętem. Dyrektor mgr Ewa Piotrowska wraz z wicedyrektorami mgr Marzeną Sienicką i dr. n. med. Robertem Jarzębskim wręczyli Mamom z Oddziałów: Położnictwa, Intensywnej Terapii Noworodka, Patologii Noworodka i przebywającym na Bloku Porodowym drobne upominki.

Wszystkim Mamom życzymy dzisiaj i na co dzień uśmiechu, wiele siły i zdrowia. Jesteście Panie najlepszymi mamami dla swoich dzieci.

Dziękujemy sponsorowi – firmie Mokosh Cosmetics za ufundowanie prezentów dla Mam.