Jak pomóc noworodkowi? Warsztaty z zastosowaniem USG i symulacji medycznych

To pierwszy w Polsce tak intensywny kurs poświęcony stanom nagłym w neonatologii. Powstał we współpracy Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM. I od razu zgromadził komplet uczestników.

Szkolenie prowadzili doświadczeni neonatolodzy z Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, pracujący na co dzień w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Kierownikiem naukowym kursu jest dr Joanna Puskarz-Gąsowska, a prowadzącymi: dr hab. Renata Bokiniec- Kierownik Kliniki,  dr Joanna Seliga-Siwecka, dr Ariel Płotko, dr Agnieszka Kijanka.  

Szkolenie, które odbyło się w połowie stycznia 2023 roku,  miało formę warsztatów. Pod okiem doświadczonych instruktorów kursanci podnosili kompetencje z zakresu diagnostyki oraz postępowania w sytuacjach nagłych. Takich, w jakich mogliby znaleźć się pełniąc dyżur na oddziale neonatologicznym.

Program został opracowany na podstawie najlepszych dostępnych standardów i z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów i symulacji. Tak, by maksymalnie wykorzystać czas zarówno na zdobywanie wiedzy teoretycznej, trening umiejętności indywidualnych oraz pracę w zespole. Omawiano protokoły postępowania przy różnicowaniu, diagnozie i leczeniu stanów zagrożenia życia w oparciu o aktualne wytyczne polskie i światowe, zgodne z EBM i z wykorzystaniem USG.

Uczestnicy szkolili się na specjalnie przygotowanych fantomach do odbarczenia odmy opłucnowej, tamponady, nakłucia płynu w jamie opłucnej, w jamie otrzewnej. Samodzielnie przećwiczyli także protokoły ultrasonograficzne na symulatorze USG, zaś w salach wysokiej wierności odtwarzali kilkanaście scenariuszy sytuacji klinicznych przy użyciu symulatorów medycznych noworodków, diagnostyki USG i innego sprzętu.