Nasz Szpital włącza się w 31 Finał WOŚP

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie od 2004 r. otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 74 sztuk aparatury i sprzętu medycznego o wartości ponad 1 800 000 tysięcy złotych.

Dzięki ofiarności darczyńców Fundacji szpital wzbogacił się o m.in. inkubatory, respiratory noworodkowe, stanowisko resuscytacyjne, aparaty do przesiewowego badania słuchu, aparaty do przezskórnego badania bilirubiny, oftalmoskopy, oksymetr tkankowy, iluminator naczyniowy, zestaw CPAP Infant Flow, pulsoksymentry, aparat USG, pompy insulinowe dla ciężarnych z cukrzycą, fotele do karmienia noworodków.

Obecnie oczekujemy na przekazanie przez fundację kolejnego aparatu USG dla noworodków.

Aż 91 % naszych pacjentek widziało w naszym szpitalu sprzęt z serduszkiem WOŚP. To pokazuje, że służy on na co dzień na oddziałach naszego szpitala i pomaga jeszcze skuteczniej pomagać naszym pacjentom, szczególnie tym najmniejszym.

Dlatego nasz Szpital włącza się w 31 Finał WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia 2023 roku! Nasza skarbonka WOŚP znajduje się pod linkiem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/7v5h7q

Jego celem jest zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Fundacja planuje kupić:

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.