Regulamin odwiedzin obowiązujący w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

§1

W odwiedziny do dziecka rodziców zapraszamy codziennie w godzinach 11:30 – 18:30, jednak, aby nie zakłócać pracy Szpitala i spokoju innych starajmy się przestrzegać prostych zasad:

 • rodzice wchodzą do szpitala głównym wejściem od ul. Dobrej,
 • przed wejściem do Szpitala należy dokładnie wytrzeć obuwie oraz pozostawić wierzchnie okrycie w szatni,
 • osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia masek zakrywających usta i nos,
 • przed wejściem do szpitala należy dokonać parametru temperatury (do oddziału rodzice wchodzą przy temperaturze poniżej 37,5 ºC), dzieci nie może odwiedzać osoba z objawami infekcji,
 • przed wejściem do Oddziału Neonatologii i Patologii Noworodka (II piętro) rodzice dziecka pozostawiają swoje rzeczy osobiste w niebieskiej szafce, znajdującej się na korytarzu. Szafka zamykana jest na depozyt monety 2 zł.,
 • przed wejściem do Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka (parter) rodzice dziecka pozostawiają swoje rzeczy osobiste (w tym telefony) w szafce, która znajduje się w oddziale,
 • w oddziale należy umyć i zdezynfekować ręce,
 • ze względu na zwiększone ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych wieku dziecięcego nie zaleca się odwiedzin przez dzieci poniżej 12 roku życia,
 • u każdego dziecka jednoczasowo może przebywać mama i tata,
 • w trakcie odwiedzin w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (parter) rodzice nie mogą wychodzić poza oddział,
 • na terenie Szpitala nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym,
 • na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

§2

 1. W pokoju laktacyjnym mogą przebywać jednoczasowo dwie mamy.
 2. W Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Rodzice kangurują dzieci po zakończonym karmieniu na godz. 12-tą i kończą o godz. 14:00.

3. Czas załączenia kamer z programu „Oko na malucha”

 • Oddział Intensywnej terapii Noworodka: 18.30 – 21.00
 • Odział Patologii Noworodka: 13.00 – 14.00

§3

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 2. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.

§4

Ze względów epidemicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać przez Dyrektora Szpitala czasowo wstrzymane lub ograniczone.

§5

Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników, ochrony mienia, a także zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę w Szpitalu został wprowadzony nadzór wewnętrznych pomieszczeń Szpitala oraz terenu wokół Szpitala (monitoring). Pomieszczenia monitorowane są oznakowane.