Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej  w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z  późn. zm.)  OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty...

13-06-2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2022.Pobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYPobierz OGŁOSZENIE W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7) Dyrektor Szpitala Klinic...

01-06-2022

Konkurs z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

Rozstrzygnięcie postępowania w Pakiecie nr IIPobierz Unieważnienie konkursu ofert w Pakiecie nr IPobierz Odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2022Pobierz Odpowiedzi na pytania z dnia 19.05.2022 - W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specja...

16-05-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 28/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 6 kw...

29-04-2022

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność...

07-04-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie I.  Komisja powołana Zarządzeniem Nr 26/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z ...

31-03-2022