Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczni...

13-01-2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 94/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowi...

11-01-2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 86/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 5 gr...

28-12-2022

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność ...

18-12-2022

Ogłoszenie o konkursie

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z  późn. zm.)  OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonując...

06-12-2022

Poród w Warszawie - Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  - na dzień 09.12.2022 r. Odpowiedzi na pytania W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7) Dyrekto...

18-11-2022