Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z  późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez lekarzy specjalistów na udzielan...

07-06-2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 25/2024 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 27 marca 202...

18-04-2024

Ogłoszenie o konkursie i zapraszenie do składania ofert przez lekarzy specjalistów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez lekarzy specjalistów na udzielanie świad...

11-04-2024

Ogłoszenie o konkursie i zaproszenie do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność lecznic...

28-03-2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 20/2024 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej z dnia 12 marca 202...

28-03-2024

Konkurs na stanowiska położnych oddziałowych  Oddziałów: Ginekologii, Onkologii Ginekologicznej oraz Bloku Operacyjnego

DYREKTOR Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska położnych oddziałowych: Ginekologii, Onkologii Ginekologicznej oraz Bloku Operacyjnego. Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwa...

18-03-2024