Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej  w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z  późn. zm.)  OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonując...

07-09-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 51/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 7 lipca 2022 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały dwie oferty: P...

28-07-2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z  późn. zm.)  OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykon...

08-07-2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność...

07-07-2022

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 46/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny     Mazowiec...

06-07-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 44/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 13 czerw...

06-07-2022