Konkursy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7).

Warszawa dn. 26.02.2024 r. L. dz. SK/102/DKON/05/2024 KOMISJA KONKURSOWA ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7). Na podstawie art. 26 ustawy o dz...

26-02-2024

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

DYREKTOR Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia ...

26-02-2024

Ogłoszenie o konkursie i zaproszenie do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii onkologicznej

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność lecznicz...

15-02-2024

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych – dodano odpowiedzi na pytania z 22.02.2024 r.

Dodano odpowiedzi na pytania z 22.02.2024 r. Odpowiedzi na pytania 22.02.2024 Dodano odpowiedzi na pytania z 12.02.2024 r. Odpowiedź na pytania 12.02.2024   OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań ...

12-02-2024

Konkurs na stanowiska położnych oddziałowych  Oddziałów: Ginekologii, Onkologii Ginekologicznej oraz Bloku Operacyjnego

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska położnych oddziałowych  Oddziałów: Ginekologii, Onkologii Ginekologicznej oraz Bloku Operacyjnego. Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r....

07-02-2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu neonatologii wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/2024 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej  ...

29-01-2024